WSPARCIE ADMINISTRACYJNE

Realizujemy procesy administracyjne związane z prowadzeniem firmy polegające na dokonywaniu wpisów w odpowiednich rejestrach i urzędach (KRS, CEIDG, NIP, REGON, ZUS).Nasze działania zapewniamy na każdym etapie funkcjonowania firmy, od jej założenia po likwidację.

Oferujemy nasze wsparcie w przeprowadzaniu przekształceń formy prawnej przedsiębiorstwa.