KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowe oraz ewidencje ryczałtowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Oferujemy wsparcie poparte wieloletnią praktyką i wiedzą w wyborze obiektywnie najlepszej formy prowadzenia działalności oraz opodatkowania dochodów.

Dostarczamy informacje finansowe niezbędne do prowadzenia działalności oraz terminowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.