KONTAKT

KONTAKT

EVIKON Biuro Rachunkowe

ul. Plac Czerwca 1976 Roku 2 lok.319A (III piętro)
02-495 Warszawa

biuro@evikon.pl
505 025 059, 509 344 441

Biuro znajduje się w budynku obok Factory Ursus i jest czynne codziennie w godzinach od 09:00 do 17:00 - zapraszamy!

Siedziba: ul. Kościelna 12, 05-870 Bramki gm. Błonie
NIP: 534-147-46-70

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko / Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Temat (wymagane)

Temat (wymagane)

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EVIKON Biuro Rachunkowe z siedzibą w Bramkach (05-870) przy ul. Kościelnej 12, podanych wyżej danych osobowych, w ce­lach mar­ke­tin­go­wych, w tym rów­nież w celu mar­ke­tingu bez­po­śred­niego.

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie drogą elek­tro­niczną, na po­dany po­wy­żej ad­res e-mail, in­for­ma­cji han­dlo­wych wy­sy­ła­nych przez EVIKON Biuro Rachunkowe z siedzibą w Bramkach (05-870) przy ul. Kościelnej 12, w imie­niu wła­snym oraz na zle­ce­nie in­nych osób.