KADRY I PŁACE

Zajmujemy się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej w pełnym zakresie.

Systematycznie kontrolujemy wszelkie sprawy formalne i finansowe związane z zarządzaniem personelem, w tym: umowy i inna dokumentacja związana z zatrudnieniem, wynagrodzenia, urlopy, listy płac, rejestracja w ZUS, deklaracje ZUS, rozliczenia roczne, reprezentacja przed PIP.

Gwarantujemy pełną poufność dokumentacji i wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych nam danych.